رویه ارسال سفارش

تمامی محصولات ارسال در موبو تی پی از طریق شرکت پست ایران ارسال می شود در اختیار مشتریان قرار میگیرد