• 3,730,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • رنگ : سفید, قرمز, مشکی
  • باتری : 5000mah
  • مقدار RAM : 4 گیگابایت
  • رزولوشن عکس : 13 مگاپیکسل, 5 مگاپیکسل
  • شبکه های ارتباطی : 2G, 3G, 4G
  • اندازه : 6.5
  • حافظه : 64 گیگابایت
  بیشتر +
 • 3,130,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • رنگ : آبی, قرمز, مشکی
  • باتری : 5000mah
  • مقدار RAM : 3 گیگابایت, 4 گیگابایت
  • شبکه های ارتباطی : 2G, 3G, 4G
  • اندازه : 6.5
  • رزولوشن عکس : 48 مگاپیکسل, 5 مگاپیکسل
  • حافظه : 128 گیگابایت, 32 گیگابایت, 64 گیگابایت
  بیشتر +
 • 2,720,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • رنگ : مشکی
  • باتری : 5000mah
  • مقدار RAM : 2 گیگابایت
  • شبکه های ارتباطی : 2G, 3G, 4G
  • اندازه : 6.5
  • رزولوشن عکس : 5 مگاپیکسل, 8 مگاپیکسل
  • حافظه : 32 گیگابایت
  بیشتر +
 • 3,340,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • رنگ : آبی, سفید, مشکی
  • باتری : 5000mah
  • مقدار RAM : 4 گیگابایت
  • شبکه های ارتباطی : 2G, 3G, 4G
  • اندازه : 6.5
  • رزولوشن عکس : 13 مگاپیکسل, 5 مگاپیکسل
  • حافظه : 32 گیگابایت, 64 گیگابایت
  بیشتر +
 • 3,830,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • رنگ : سفید, قرمز, مشکی
  • باتری : 4000mah
  • مقدار RAM : 2 گیگابایت
  • شبکه های ارتباطی : 2G, 3G, 4G
  • اندازه : 6.4
  • حافظه : 32 گیگابایت
  • رزولوشن عکس : 13 مگاپیکسل, 8 مگاپیکسل
  بیشتر +
 • 5,300,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • رنگ : آبی, سفید, مشکی
  • باتری : 5000mah
  • مقدار RAM : 6 گیگابایت
  • شبکه های ارتباطی : 2G, 3G, 4G
  • رزولوشن عکس : 48 مگاپیکسل, 8 مگاپیکسل
  • اندازه : 6.5
  • حافظه : 128 گیگابایت
  بیشتر +
 • 11,470,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • رنگ : آبی, سفید, مشکی, هلویی
  • باتری : 5000mah
  • مقدار RAM : 8 گیگابایت
  • شبکه های ارتباطی : 2G, 3G, 4G, 5G
  • اندازه : 6.5
  • رزولوشن عکس : 32 مگاپیکسل, 64 مگاپیکسل
  • حافظه : 128 گیگابایت, 256 گیگابایت
  بیشتر +
 • 12,180,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • رنگ : سبز, سفید, مشکی
  • اندازه : 6.7
  • باتری : 5000mah
  • رزولوشن عکس : 108 مگاپیکسل, 32 مگاپیکسل
  • شبکه های ارتباطی : 2G, 3G, 4G, 5G
  • مقدار RAM : 6 گیگابایت
  • حافظه : 128 گیگابایت, 256 گیگابایت
  بیشتر +
 • 4,750,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • رنگ : آبی, سفید, مشکی
  • باتری : 6000mah
  • مقدار RAM : 4 گیگابایت
  • رزولوشن عکس : 48 مگاپیکسل, 8 مگاپیکسل
  • اندازه : 6.5
  • حافظه : 128 گیگابایت
  • شبکه های ارتباطی : 2G, 3G, 4G
  بیشتر +
 • 4,370,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • رنگ : آبی, سبز, قهوه ای, مسی
  • باتری : 6000mah
  • مقدار RAM : 4 گیگابایت
  • رزولوشن عکس : 50 مگاپیکسل, 8 مگاپیکسل
  • شبکه های ارتباطی : 2G, 3G, 4G
  • حافظه : 64 گیگابایت
  • اندازه : 6.6
  بیشتر +
 • 4,170,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • رنگ : آبی, سفید, مشکی
  • باتری : 6000mah
  • مقدار RAM : 4 گیگابایت
  • رزولوشن عکس : 13 مگاپیکسل, 48 مگاپیکسل
  • اندازه : 6.4
  • حافظه : 64 گیگابایت
  • شبکه های ارتباطی : 2G, 3G, 4G
  بیشتر +
 • 3,970,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • رنگ : آبی, سفید, مشکی
  • باتری : 5000mah
  • رزولوشن عکس : 13 مگاپیکسل, 8 مگاپیکسل
  • مقدار RAM : 3 گیگابایت
  • اندازه : 6.4
  • حافظه : 32 گیگابایت
  • شبکه های ارتباطی : 2G, 3G, 4G
  بیشتر +
 • 4,370,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • رنگ : آبی, سبز, قهوه ای
  • باتری : 5000mah
  • مقدار RAM : 4 گیگابایت
  • رزولوشن عکس : 50 مگاپیکسل, 8 مگاپیکسل
  • شبکه های ارتباطی : 2G, 3G, 4G
  • حافظه : 64 گیگابایت
  • اندازه : 6.6
  بیشتر +
 • 6,440,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • رنگ : آبی, سبز, قرمز
  • باتری : 6000mah
  • مقدار RAM : 6 گیگابایت
  • رزولوشن عکس : 50 مگاپیکسل, 8 مگاپیکسل
  • حافظه : 128 گیگابایت
  • شبکه های ارتباطی : 2G, 3G, 4G, 5G
  • اندازه : 6.6
  بیشتر +
 • 6,980,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • رنگ : آبی, سبز, قهوه ای
  • باتری : 6000mah
  • مقدار RAM : 8 گیگابایت
  • حافظه : 128 گیگابایت
  • رزولوشن عکس : 50 مگاپیکسل, 8 مگاپیکسل
  • شبکه های ارتباطی : 2G, 3G, 4G, 5G
  • اندازه : 6.6
  بیشتر +
 • 8,350,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • رنگ : آبی, سفید, مشکی
  • باتری : 5000mah
  • مقدار RAM : 8 گیگابایت
  • رزولوشن عکس : 32 مگاپیکسل, 64 مگاپیکسل
  • شبکه های ارتباطی : 2G, 3G, 4G, 5G
  • اندازه : 6.7
  • حافظه : 128 گیگابایت
  بیشتر +